08:54 ICT Thứ ba, 23/04/2019 TKB HK II | MAU LBG | Người đàn ông Mỹ trả thư viện cuốn sách mẹ mượn 84 năm trước | chuong trình dạy học tong hop | chuong trình dạy học toan | chuong trình dạy học Ngữ văn | mẫu chương trình dạy thêm TB | mẫu chương trình dạy thêm khá giỏi | TKB KHỐI 6,7 THỰC HIỆN 10/09/2018 | TKB KHỐI 8,9 THỰC HIỆN 10/09/2018 | 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

LIÊN KẾT WEBSITE

Trang nhất » Giới thiệu

THỜI KHÓA BIỂU (06/9/2016)

THỜI KHÓA BIỂU
(Thực hiện từ 06/09/2016)
                                     
Thứ 9A 9B 9C 8A 8B 8C 8D 7A 7B 7C 7D 7E 6A 6B 6C 6D 6E
2 CHÀO CỜ
1 Toán-Lam Văn- Trâm Lý-kỷ Văn-thủy Toán-hoàng Thể-Lộc Toán-hằng Anh-Hiền Văn-nguyên Địa-Lan Toan-Bình Văn-Vanh Văn-Phương Toán-trung Anh-Khánh MT-Hòa CN-Toàn
2 GD-Đức Toán-Nết Toán-Lam Nhạc-Đoàn Văn-Vanh MT-Hòa CN-Tâm Thể-Thuận Toan-NHòa Anh-Hiền Địa-Vanh Toan-Bình CN-Toàn Lý-hoàng Toán-Hà Anh-Khánh Thể-Lộc
3 Thể-Thuận GD-Đức Anh-HPh MT-Hòa Thể-Lộc Văn-Vanh Nhạc-Đoàn Toán-kỷ Anh-Hiền Văn-nguyên Lý-Hà Địa-Vanh Toán-trung Văn-Phương Tin-Lam CN-Tâm Anh-Khánh
4 Anh-HPh Lý-Trình GD-Đức Toán-hằng Địa-nguyên Toán-hoàng Thể-Lộc Địa-Lan CN-kỷ Sử-Phương MT-Hòa Sử-thủy Tin-nết Anh-Khánh Văn- Trâm Toán-Hà Nhạc-Đoàn
3 1 Văn-Tâm Hóa-Sen Thể-Thuận Văn-thủy Sinh-Hiển Anh-Sương Toán-hằng Nhạc-Đoàn Toan-NHòa CN-kỷ Sử-Lan b Lý-Trung Anh-Khánh Tin-nết Sử-Đức Thể-Lộc Sinh-Sinh
2 Văn-Tâm Toán-Nết Văn- SHà Thể-Lộc Nhạc-Đoàn GD-Lan Sinh-khang Thể-Thuận Địa-Lan Toan-NHòa CN-kỷ MT-Hòa Địa -Lý Toán-trung Anh-Khánh Sinh-Sinh Văn-Bích
3 Lý-Hằng Địa-Lan Sinh-Hiển Anh-Sương Hóa-Sen Toán-hoàng Văn-thủy Sử-Bích Nhạc-Đoàn MT-Hòa Văn-Lý Sinh-khang GD-Lan Toán-trung Thể-Lộc Văn- SHà Sử-Đức
4 Địa-Lan MT-Hòa Hóa-Sen Toán-hằng Toán-hoàng Thể-Lộc Văn-thủy Văn-Lý Sử-Bích Thể-Thuận Sinh-khang CN-kỷ Sinh-Sinh Sinh-Sinh Lý-Nhòa Anh-Khánh Tin-nết
5 MT-Hòa Sinh-Hiển Địa-Lan GD-Lan Anh-Sương Hóa-Sen Sử-Bích           Lý-Nhòa Sử-Đức Nhạc-Đoàn Địa-Lý Anh-Khánh
4 1 Anh-HPh Lý-Trình Văn-Shà CN-Tâm Lý-cường Sinh-khang Địa- Trâm GD-Đức MT-Hòa Văn-nguyên Anh-Hiền Lý-Hà CN-Toàn Văn-Phương Sinh-Sinh Tin-Bình Văn-Bích
2 Toán-Lam Sinh-Hiển Văn-Shà Sinh-Hiển Sử-Vanh A CN-Tâm Anh-Sương Văn-Lý GD-Đức Anh-Hiền Toan-Bình Anh-HPh Thể-Lộc Sinh-Sinh CN-Toàn Toán-Hà Toán-cường
3 Sinh-Hiển Văn- Trâm Toán-Lam Địa-Shà Anh-Sương Sử-Bích Sinh-khang Anh-Hiền Văn-nguyên GD-Đức Văn-Lý Văn-Vanh Văn-Phương CN-Toàn Toán-Hà CN-Tâm Sinh-Sinh
4 Sử-SHà Văn- Trâm Anh-HPh Anh-Sương CN-Tâm Lý-cường Sử-Bích Sinh-khang Lý-Hà Sử-Phương GD-Đức Toan-Bình Sinh-Sinh Địa-Lý Thể-Lộc Văn -Shà MT_Hòa
5                                  
5 1 Văn-Tâm CN-Toàn Lý-kỷ Văn-thủy Văn-Vanh  Hóa-Sen Anh-Sương Địa-Lan Sinh-khang Toan-NHòa Thể-Thuận Anh-HPh Thể-Lộc Anh-Khánh Tin-Lam Tin-Bình Toán-cường
2 Lý-Hằng Toán-Nết Sinh-Hiển Văn-thủy Văn-Vanh  Sinh-khang Hóa-Sen Toán-kỷ Thể-Thuận Toan-NHòa Sử-Vanh Toán-Bình Toán-trung Thể-Lộc Địa-Lý Sinh-Sinh Anh-Khánh
3 Sinh-Hiển Anh-HPh CN-Toàn Sinh-Hiển Anh-Sương Văn-Vanh  Toán-hằng Văn-Lý Địa-Lan Sinh-khang Toán-Bình Thể-Thuận Tin-nết Toán-trung Anh-Khánh Thể-Lộc Lý-cường
4 CN-Toàn Hóa-Sen Thể-Thuận Sử- Vanh b Sinh-Hiển Anh-Sương Toán-hằng Văn-Lý Toan-NHòa Địa-Lan Sinh-khang Sử-thủy Anh-Khánh Tin-nết Sinh-Sinh Sử-Đức Thể-Lộc
5                                  
6 1 Văn-Tâm Sử-Shà Hóa-Sen Thể-Lộc Toán-hoàng Địa-nguyên MT-Hòa Lý-Hà Anh-Hiền Sinh-khang Địa-Vanh Thể-Thuận Sử-Đức Nhạc-Đoàn Văn-Trâm Lý-cường Văn-Bích
2 Văn-Tâm Thể-Thuận Sử-Shà Hóa-Sen Thể-Lộc Anh-Sương Lý-cường CN-hoàng Sinh-khang Anh-Hiền Văn-Lý Địa-Vanh Nhạc-Đoàn MT-Hòa GD-Lan Toán-Hà Văn-Bích
3 Toán-Lam Văn- Trâm Toán-Lam Lý-cường Hóa-Sen Nhạc-Đoàn Anh-Sương Sử-Bích Thể-Thuận Văn-nguyên Văn-Lý Sinh-khang Văn-Phương Thể-Lộc MT-Hòa Văn -Shà GD-Lan
4 Hóa-Sen Văn- Trâm MT-Hòa Anh-Sương Văn-Vanh Toán-hoàng Thể-Lộc Sinh-khang Sử-Bích Văn-nguyên Anh-Hiền Nhạc-Đoàn Văn-Phương GD-Lan Toán-Hà Văn -Shà Địa-Lý
5       Sử- Vanh b MT-Hòa Sử-Bích GD-Lan                    
7 1 Địa-Lan Toán-Nết Toán-Lam Toán-hằng GD-Lan Toán-hoàng CN-Tâm MT-Hòa Anh-Hiền Toan-NHòa Thể-Thuận Văn-Vanh Toán-trung CN-Toàn Toán-Hà Anh-Khánh Toán-cường
2 Toán-Lam Thể-Thuận Văn-Shà Toán-hằng Sử-Vanh A CN-Tâm Hóa-Sen Toán-kỷ Toan-NHòa Nhạc-Đoàn Toán-Bình Văn-Vanh Toán-trung Anh-Khánh Văn- Trâm Toán-Hà Toán-cường
3 Hóa-Sen Địa-Lan Văn-Shà CN-Tâm Toán-hoàng Văn-Vanh Văn-thủy Toán-kỷ Văn-nguyên Thể-Thuận Anh-Hiền Anh-HPh MT-hòa Văn-Phương Văn- Trâm Nhạc-Đoàn CN-Toàn
4 Thể-Thuận Anh-HPh Địa-Lan Hóa-Sen CN-Tâm Văn-Vanh Văn-thủy Anh-Hiền Văn-nguyên Lý-Hà Nhạc-Đoàn Toán-Bình Anh-Khánh Văn-Phương CN-Toàn GD-Lan Tin-nết
SHL LAM TRÂM H. PHƯƠNG TR. THỦY V. ANH b HOÀNG VÕ HẰNG KỶ NG. HÒA NGUYÊN VÕ BÌNH V ANH a TRUNG T. PHƯƠNG TOÀN TÂM CN NẾT
                                     
                                     
    Luư ý: Đ/c nào có sai sót gặp đ/c Tâm để chỉnh sửa nhé                  
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     

 

TIN BÀI MỚI NHẤT

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 3


Hôm nayHôm nay : 30

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1885

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 221974